Friday, November 30, 2012

10"x10"
John Coltrane portrait

No comments: